SPLINTER CELL BLACKLIST – Gameplay Trailer

Het verhaal van de Vijfde Vrijheid

In 1941 gaf President Franklin Delano Roosevelt een speech die later bekend werd als de “Four Freedoms” speech. Hierin legde hij de nadruk op de vier fundamentele vrijheden die mensen overal ter wereld als geboorterecht zouden moeten beschouwen. Die vier vrijheden, destijds allen voortgebracht in een wereld van ongekende barbaarsheid, waren de volgende:  Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van eredienst, Vrijheid van wil en  Vrijheid van angst.

Al snel werd het duidelijk dat hoe nobel het ideaal van deze vier vrijheden ook mocht zijn, nog steeds zouden er momenten volgen waarop deze verdedigd moesten worden: tegen onderdrukking, tegen tirannie, en tegen terreur. En zo werd de Vijfde Vrijheid in het leven geroepen: het recht en de verantwoordelijkheid om alles te doen wat nodig is om de eerste vier te beschermen. De drager van deze Vijfde Vrijheid heeft een mandaat om overal te gaan en alles te doen wat nodig is – moorden, stelen, en vernietigen – in het belang van het grotere geheel. Enkel de President kan de Vijfde Vrijheid toewijzen en goedkeuren, en enkel de meest ervaren en betrouwbaarste agenten in Amerika hebben ooit dit mandaat ontvangen.

En tot nu toe, heeft geen enkele man deze twee maal ontvangen.

Sam Fisher ontving aanvankelijk de Vijfde Vrijheid als het prototype voor een nieuw Splinter Cell programma. Toen de omvang van informatieve oorlogsvoering op ontploffen stond, had Third Echelon nood aan een agent die de nieuwste technologie kon combineren met ouderwetse methodes. Door de Vijfde Vrijheid oordeelkundig te gebruiken, was Fisher in staat de Verenigde Staten te verdedigen tegen biologische aanvallen, tegen cyber oorlogsvoering en tegen binnenlands terrorisme, alvorens te stoppen.

Nu ligt de inzet echter nog hoger. Terroristen hebben het Amerikaanse vasteland als doelwit gesteld, en bijgevolg is niemand nergens meer veilig. Nu de President op niemand meer kan rekenen om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en de Blacklist te stoppen, besluit Sam deze zware last – en de Vijfde Vrijheid – nogmaals op zijn schouders te nemen..

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Geverifieerd door MonsterInsights